ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข #พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพเดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


21/08/2560 15:18:06 1447

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง