เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือเชิญประชุมและโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 (update 28/08/2560)

ไฟล์หนังสือเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม. ผอ.เขตสุขภาพ,ผอ.ศูนย์อนามัย และผอ.สคร.ครับ
หนังสือเชิญมีตั้งแต่ผู้ว่า/อธิบดี/ท้องถิ่นจังหวัด/คณบดี/นายอำเภอ/สสอ/รพศ รพท/รพช./นายกเทศมนตรี/นายกอบต/
และหนังสือโครงการอบรมฯ
แก้ไขล่าสุด 28/08/2560
** โครงการนี้เบิกจากต้นสังกัดได้ครับ


29/08/2560 11:11:10

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000