เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือเชิญประชุมและโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 รอบที่ 2

เวทีภาคเหนือ วันที่ ๒๐-๒๒ พย.๖๐ ณ. รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
เวทีภาคกลาง. วันที่ ๒๗-๒๙ พย. ๖๐ ณ. รร.มิราเคิล กทม.
เวทีภาคใต้. วันที่๑๒-๑๔ ธค ๖๐ ณ รร.ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เวทีภาคอีสาน วันที่ ๒๕-๒๗ ธค ๖๐.ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี


25/10/2560 09:39:48

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000