หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน.  จากกระทรวงสาธารณสุข. และยืนยันว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ครับ

สามารถ download เอกสารได้จาก https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=6

ทีมโฆษกสภา 
๓๐.๐๘.๖๐


30/08/2560 11:52:50 ผู้ดูแลระบบ
3552

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง