โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 รอบที่ 2ผู้ที่สนใจสมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ฟังทางนี้ครับ

การสมัคร. สามารถสมัครได้ทางช่องทางนี้ทางเดียว. คือ ผ่านเว็บไซต์
https://ccph-th.job.thai.com/seminar/
(ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบในอีก ๒วัน คือศุกร์ที่ ๒๗ ตค 60)

หนังสือเชิญประชุมและโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด : https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=7

การชำระเงิน ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

รีบสมัครรีบชำระ. เพราะมีผู้สนใจมาก และคาดว่าระบบจะเต็มเร็วกว่ารอบที่ ๑ มาก

-คุณสมบัติผู้ผู้อบรม. ขอให้เป็นนักสาธารณสุข. แต่จะเป็นสมาชิกสภาแล้ว/กำลังสมัครสมาชิกสภา กำลังรออนุมัติเลขสมาชิก หรือยังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครอบรมได้ครับ

ปล.  ปี๖๑จะเข้าสู่โหมดเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพแล้ว. สมาชิกสภาและนักสาธารณสุขพร้อมหรือยัง

ปล.๒ สภาฯมี roadmap ชัดเจนจับต้องได้ และต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพื่อควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพ. และมุ่งมั่นเดินหน้าต่อเพื่อนักสาธารณสุขมีที่ยืนทัดเทียมวิชาชีพอื่น

ปล.๓ ผู้ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสภา(และมีคุณสมบัติตามประกาศข้อบังคับที่ใกล้จะคลอดแล้วเร็วๆนี้)

ปล.๔ การอบรมเป็นความสมัครใจของสมาชิกสภาและนักสาธารณสุขผู้สนใจ เพื่อรับรู้ทิศทางและกรอบมาตรฐานวิชาชีพไปในทางเดียวกัน เพราะมีนักสาธารณสุขที่จบมาจากหลากหลายหลักสูตร

ถ้าอยากมีใบประกอบวิชาชีพ มีสิทธิทัดเทียมวิชาชีพอื่นๆมาร่วมกัน

"พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ
เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน"

สนใจติดตามข่าวสารสภาฯ ติดตามทาง
เว็บไซต์สภา. www.ccph.or.th

เพจสภาฯ https://www.facebook.com/ccph.th.org/

สนใจสมัครสมาชิกสภาฯ https://ccph-th.job.thai.com/

☆ย้ำอีกครั้งระบบสมัครอบรมเปิดระบบในอีก ๒วัน คือวันที่ ๒๗ ตค ๖๐. จะปิดระบบก่อนวันอบรม ในเวทีนั้นๆ ๑-๓ วัน.  หรือปิดระบบทันทีเมื่อเวทีแต่ละภาคสมัครและชำระครบ ๑๒๐๐ คนต่อเวที


25/10/2560 09:52:20 โฆษกสภาฯ
12043

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง