คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระคำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ ตามมาตรา ๑๓(๖) (องค์การเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)

และประกาศกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(6) ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
-ให้แจ้งความจำนง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์(ยึดจากวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์) ภายในวันที่ 18 เม.ย 61
-ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าประชุมเลือกกรรมการในวันที่ 20 เม.ย 61
-แสดงตนเข้าประชุมเลือกกรรมการ ดำเนินการเลือกจนเสร็จสิ้น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันที 24 เม.ย 61

เอกสารดาวน์โหลด

https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=15

https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=16


02/04/2561 11:38:08 โฆษกสภาฯ
918

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง