ขั้นตอนนักสาธารณสุขก่อนจะมีใบประกอบวิชาชีพ ฉบับล่าสุดตามมติกรรมการสภาฯ 2 ตค 2561
03/10/2561 15:57:21 โฆษกสภาฯ
1565

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000