ประกาศการสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 225 ธค 61-13 มค 62(เวลา 24.00 น) ทำการสมัครสอบวิชาชีพครั้งที่ 2 ในระบบออนไลน์(จะแจ้งเปิดระบบอีกครั้ง)

ส่งเอกสารการสมัครตั้งแตวันที 25 ธค 61-16 มค 62 นับวันประทับตราไปรษณีย์

ชำระค่าสมัครสอบ ตั้งแต่ 25 ธค 61- 14 มค 62 

กำหนดการสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 กพ 62 ใน 13สนามสอบทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบ  1 เม.ย 62(รับวันข้าราชการพลเรือนไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


23/12/2561 22:19:04 โฆษกสภาฯ
10871

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง