เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ทางลิงก์
http://164.115.23.233/ccph/answer
หรือ www.ccph.or.th เมนู แบบสำรวจจรยาบรรณ

เพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป

ช่วยๆกันตอบนะครับ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กพ 62 ครับ


17/01/2562 14:56:19 โฆษกสภาฯ
676

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง