ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. นายอเนก ทิมทับ กรรมการและเลขาธิการ 2. ศาสตราจารย์สถิรกร พงษ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... ... ... ...


28/08/2562 10:30:30 917

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง