สภาการสาธารณสุขชุมชนประชุมครั้งที่ 8/2560สภาการสาธารณสุขชุมชน. ประชุมครั้งที่ 8/2560. ในวันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง 8 อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าคงจะมีวาระสำคัญๆ เพื่อสมาชิกสภาและนักสาธารณสุขต่อไป. เพราะเรายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ "พลิกโฉมนักสาธารณสุข สู่วิชาชีพ เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน"

... ... ... ... ... ... ... ... ...


21/09/2560 09:24:20 296

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์