เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
จากกระทรวงสาธารณสุข.
และยืนยันว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ครับ
ทีมโฆษกสภา
๓๐.๐๘.๖๐


30/08/2560 11:48:46

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000