ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 4)
เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศสอบฉบับที่ 4 ขยายเวลาสอบ.pdf | ดาวน์โหลด


18/06/2562 17:47:45 ผู้ดูแลระบบ
1950

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง