แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง

ช่วยๆกันเสนอความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.1) ระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข(หลักสูตร 4 ปี)

ทิศทาง หลักสูตรต่างๆ ของน้องๆ เราในอนาคต จะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน. ช่วยๆกันเสนอ

ตามลิงก์ http://bit.ly/2RnzdOB

เอกสารดาวน์โหลด : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=61

 


20/06/2562 11:28:23 โฆษกสภาฯ
2171

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง