ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6)เอกสารดาวน์โหลด : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=63

 


20/06/2562 11:36:39 โฆษกสภาฯ
3099

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง