แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลางเรียนผู้สมัครสอบวิชาชีพสนามภาคกลาง ขอแจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ สภาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครแทน ส่วนสนามสอบอีก 3 ภาค ยังคงเป็นที่เดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน #โฆษกสภา 28.06.62


เอกสารดาวน์โหลด :

1. 239737_ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ.pdf | ดาวน์โหลด


29/06/2562 22:15:51 โฆษกสภาฯ
3945

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง