โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562




เอกสารดาวน์โหลด :

1. 1.โครงการอบรมฟื้นฟู ปี 2562.pdf | ดาวน์โหลด

2. 2.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf | ดาวน์โหลด

3. 3.หนังสือสภาขอให้ สป. ประชาสัมพันธ์.pdf | ดาวน์โหลด

4. เชิญ นายก อบจ..pdf | ดาวน์โหลด

5. เชิญ นายกเมืองพัทยา.pdf | ดาวน์โหลด

6. เชิญ ผอ. สำนักอนามัย กทม..pdf | ดาวน์โหลด

7. เชิญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง.pdf | ดาวน์โหลด

8. เชิญ ผู้ว่า กทม..pdf | ดาวน์โหลด

9. เชิญอธิบดีกรม.pdf | ดาวน์โหลด

10. ท้องถิ่นจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

11. เรียน นพ.สสจ..pdf | ดาวน์โหลด

12. เรียน ผอ. รพช..pdf | ดาวน์โหลด

13. เรียน ผอ. รพศ รพท.pdf | ดาวน์โหลด

14. เรียน ผอ. รพศ รพท.pdf | ดาวน์โหลด

15. เรียน ผอ.เขตสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด

16. เรียน ผอ.เขตสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด

17. เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

18. เรียนสาธารณสุขอำเภอ.pdf | ดาวน์โหลด

19. เรียนอธิการบดี คณบดี ผอ. วสส. ทุกแห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

20. reservation form - สภาการสาธารณสุข วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 25.xls | ดาวน์โหลด

21. reservation form - สภาการสาธารณสุข วันที่ 11-13 พฤศจิกายน .xls | ดาวน์โหลด

22. เชิญ นายกเทศมนตรีนคร_เมือง นายกเทศบาลตำบล .pdf | ดาวน์โหลด


02/10/2562 22:50:45 โฆษกสภาฯ
8033

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง