ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2566)ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวาระที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2566)

ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารดาวน์โหลด :

1. เอกสาร 20663.pdf | ดาวน์โหลด


20/06/2563 15:57:03 ผู้ดูแลระบบ
2671

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง