กำหนดการ จัดอบรมหลักสูตรฝึกนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการอาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้มีผลงาน)
เอกสารดาวน์โหลด :

1. เอกสาร 27.pdf | ดาวน์โหลด


02/07/2563 15:15:19 โฆษกสภาฯ
698

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง