กรณีบัตรสภาฯหาย
25/10/2560 09:54:59 โฆษกสภาฯ
795

เกี่ยวกับสภา

" พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ

เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชน

เพื่อประชาชน "

 

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000