เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรสภาการสาธารณสุขชุมชนจัดโครงการสภาสัญจร 4ภาค.

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการได้ตามรายละเอียดในภาพและโครงการด้านล่างโพสต์นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี ตามลิงก์นี้

http://reg.ccph.or.th

โหลดหนังสือเชิญประชุมและโครงการได้ที่
www.ccph.or.th


29/07/2561 09:38:24 โฆษกสภาฯ
6382

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000