โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพิ่มเติม
เอกสารดาวน์โหลด :

1. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - อธิบดีกรมสุขภาพจิต.pdf | ดาวน์โหลด

2. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

3. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - อธิบดีกรมอนามัย.pdf | ดาวน์โหลด

4. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

5. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

6. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

7. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร.pdf | ดาวน์โหลด

8. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

9. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - นายกเมืองพัทยา.pdf | ดาวน์โหลด

10. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทศบาลเมืองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกเเห่ง.pdf | ดาวน์โหลด

11. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ.pdf | ดาวน์โหลด

12. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf | ดาวน์โหลด

13. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์-ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

14. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทุกแห่ง-เก่า.pdf | ดาวน์โหลด

15. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

16. หนังสือเชิญอบรมโครงการออนไลน์ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด

17. โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2565.pdf | ดาวน์โหลด

18. หนังสือแจ้งเวียนโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้.pdf | ดาวน์โหลด


11/01/2565 13:07:57 โฆษกสภาฯ
6600

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง