หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้วหลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองไปแล้ว

ส่วนนักสาธารณสุขที่จบจากสถาบันที่สภายังไม่รับรอง ให้ประสานงานกับสถาบันที่สอน ให้ส่งรายละเอียดหลักสูตร. มาให้สภาพิจารณารับรอง. เพื่อจะได้สมัครสมาชิกสภาต่อไป

ส่วนสถาบันใดที่ถูกรับรองไปแล้ว. แต่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุง มาให้สภารับรองใหม่ด้วย

สถาบันใดที่ไม่มีในประกาศ ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้

ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเท่านั้น ที่จะถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ว่ามีคุณสมบัติครบ ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด :

1. แนบท้ายฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด

2. แนบท้ายฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด

3. แนบท้ายฉบับที่ 3.pdf | ดาวน์โหลด

4. แนบท้ายฉบับที่ 4.pdf | ดาวน์โหลด

5. แนบท้ายฉบับที่ 5.pdf | ดาวน์โหลด

6. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 6.pdf | ดาวน์โหลด

7. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 7.pdf | ดาวน์โหลด

8. แนบท้ายฉบับที่ 8.pdf | ดาวน์โหลด

9. แนบท้ายฉบับที่ 9.pdf | ดาวน์โหลด

10. แนบท้ายฉบับที่ 10.pdf | ดาวน์โหลด

11. แนบ 11 (ตาราง).pdf | ดาวน์โหลด

12. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 12.pdf | ดาวน์โหลด

13. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 13.pdf | ดาวน์โหลด

14. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 14.pdf | ดาวน์โหลด

15. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 15.pdf | ดาวน์โหลด


04/09/2561 20:31:10 โฆษกสภาฯ
250870

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง