หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้วหลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองไปแล้ว

ประกาศฉบับที่ 1 
ประกาศฉบับที่ 2 
ประกาศฉบับที่ 3

ประกาศฉบับที่ 4

ส่วนนักสาธารณสุขที่จบจากสถาบันที่สภายังไม่รับรอง ให้ประสานงานกับสถาบันที่สอน ให้ส่งรายละเอียดหลักสูตร. มาให้สภาพิจารณารับรอง. เพื่อจะได้สมัครสมาชิกสภาต่อไป

ส่วนสถาบันใดที่ถูกรับรองไปแล้ว. แต่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุง มาให้สภารับรองใหม่ด้วย

สถาบันใดที่ไม่มีในประกาศ ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้

ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเท่านั้น ที่จะถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ว่ามีคุณสมบัติครบ ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=27


04/09/2561 20:31:10 โฆษกสภาฯ
56178

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000