ช่องทางการสมัครเวทีสภาสัญจร 4 ภาค season 2ช่วง ปลายเดือน. มค - กพ62 เวทีละ 2 วัน


รับสมาชิก นักสาธาณสุข หมออนามัยที่สนใจ เวทีละอย่างน้อย 1000 คน

ไม่มีค่าลงทะเบียน

เวทีแรก อุบล 30-31 มค 62
รับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์เท่านั้น. เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ของผู้จัดครับ

สมัครลงทะเบียนคลิ๊ก http://164.115.23.233/ccph/

#แล้วเจอกันนะครับ


10/01/2562 22:44:56 โฆษกสภาฯ
1019

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง