ยุบรวมและเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 3)
เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ (ปรับ)2.pdf | ดาวน์โหลด

... ...


29/01/2562 21:57:01 โฆษกสภาฯ
2796

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง