ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้วขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้แล้ว. เริ่ม 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

https://ccph-th.job.thai.com/

คีย์ข้อมูล>>> ส่งเอกสารไปที่สภา >>> สภาตรวจสอบเอกสารผ่าน>>>ปริ้นท์ใบชำระเงินและชำระที่ธนาคาร>>>รอสภาอนุมัติ>>>เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ


19/03/2562 13:57:30 โฆษกสภาฯ
14146

ติดต่อสภา

Telephone: 02 591 9186 , 091 834 8711
Facebook: www.facebook.com/ccph.th.org
Website: www.ccph.or.th

อาคาร 5 ชั้น 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลนครนนทบุรี
11000

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง